دریافت مجوز صادرات کاشی و سرامیک لئون

در واقع صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید، هموار کردن راه افزایش صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. با تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگیها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه موضوعاتی هستند که کاهش وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت و افزایش صادرات غیر نفتی را می طلبند، چرا که افزایش بیش از پیش صادرات غیر نفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی انسانی که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است . در این راستا شرکت کاشی و سرامیک لئون به منظور تسهیل امر صادرات برای مشتریان خود و مشارکت در توسعه سهم صادرات غیر نفتی کشور مبادرت به اخذ مجوز فروش محصولات خود در کشورهای دیگر کرد و با عضویت در اتاق بازرگانی ایران در سال 1398 موفق به اخذ مجوز رسمی صادرات خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید و با توجه به سابقه درخشان این شرکت در خصوص صادرات کاشی و سرامیک، امسال نیز همچون سنوات گذشته صادرات به کشورهای مختلف را در دستور کار دارد. گفتنی است مقصد محصولات شرکت کاشی سرامیک لئون تا کنون در کشورهای پاکستان، افغانستان، سوریه، روسیه، عراق، کویت، عمان، قطر، مالزی، آذربایجان، گرجستان و به زودی در غرب آفریقا بوده است.