درباره نام کاشی و سرامیک لئون

شهر لئون بعد از سال 1290 که ادغام این شهر با ایالت کاستیل این ایالت به لئون تغییر نام یافته است .
شهر لئون: León) مرکز استان لئن در بخش خودمختار کاستیا-لئن اسپانیا است.

معنی این کلمه دراکثر زبانهای دنیا به نام شیر میباشد – لقب افرادی قوی و محکم و خود ساخته در برخی از کشور های برای معلم و دانشمند نیز از این کلمه استفاده میشده است
همچنین این نام برای جنس مذکر استفاده شده است
اصل این کلمه یونانی میباشد و به این سه شکل دیده می شود (لیان)(لیون)(لئون)
به افرادی که داری روح بزرگ و با هوش و دانشمند بوده اند لئون گفته می شده است .
لئون (فیلم) فیلمی به کارگردانی لوک بسون
در ترکی استانبولی هم لئن نامیدئه میشود و بیش از 4000 نفر در حال حاضر این نام را دارند و یکی از نام های مورد علاقه ترکها می باشد .

ایرانی ها از این کلمه خاطره خوبی دارند
اولین سردار یونانی که در سپاه دریایی آنها بسیار معروف بوده و بسیار شجاع و هیچگاه طی 20 سال شکست نخورده بود و در بیش از 400 جنگ را پیروز شده بود توسط ایرانی ها شکست خورد و اسیر شد و معنی این نام (شیر )هم ایرانی ها را عصبانی کرد و باعث کشته شدنش شد ( ایرانی ها هرگز اسیر را نمی کشتند )