گروه
اندازه
مکان استفاده

دیکسونا تاچ نقره ای

silver touch coatting

30*90

Dixona

دیکسونا تاچ طلایی

golden touch coatting

30*90

Dixona

دیکسونا نقره ای میله ای

silver rod coatting

30*90

Dixona

دیکسونا طلایی میله ای

golden-rod-coatting

30*90

Dixona

دیکسونا طوسی روشن

light-Gray

30*90

Dixona

دیکسونا طوسی تیره

dark-gray

30*90

Dixona

دیکسونا تاچ آبی روشن

light-blue-touch

30*90

Dixona

دیکسونا میله ای آبی تیره

dark-blue-rod

30*90

Dixona

دیکسونا

ghaleb30_90

30*90

Dixona

دیکسونا آبی تیره

dark-blue

30*90

Dixona

ساوانا گلدار

structure-flower

30*90

Savana

ساوانا میله ای

structure-pillar

30*90

Savana

آنتیک استون طوسی

gray

30*90

Antique Stone

آنتیک استون دکور طوسی

gray-decor

30*90

Antique Stone

چارم استون

brown-punch

30*90

Charm Stone

چارم استون

cream-punch

30*90

Charm Stone

چارم استون

decor-punch

30*90

Charm Stone

کلکته سفید

White1

80*80

Calcateh

کلکته سفید

White2

80*80

Calcateh

کلکته سفید

White3

80*80

Calcateh

کلکته سفید

white60_120

60*120

Calcateh

کلکته استراکچر

Structure-decor

30*90

Calcateh

کلکته نقره ای

Silver-coating

30*90

Calcateh

کلکته طلایی

Golden-Coating

30*90

Calcateh

کلکته سفید

white-1

30*90

Calcateh

کلکته سفید

white-2

30*90

Calcateh

کلکته سفید

white-3

30*90

Calcateh

مونترال

decor-black

30*90

Montreal

مونترال

decor-blue

30*90

Montreal

مونترال

decor-white

30*90

Montreal

بلونیا

structure

30*90

Blognia

بلونیا

silver-coating-structure

30*90

Blognia

بلونیا

golden-coating-structure

30*90

Blognia

آرژانتینا بژ

beige-shape-punch

30*90

Arjentina

آرژانتینا

Cream-paralel-punch

30*90

Arjentina

آرژانتینا

cream-shape-punch

30*90

Arjentina

آرژانتینا

decore-italian-punch

30*90

Arjentina

فلاویا دکور آ

Decore-A

30*90

Flavia

فلاویا دکور ب

decore-B

30*90

Flavia

فلاویا تیره

dark

30*90

Flavia

فلاویا روشن

Light

30*90

Flavia

لامینا قهوه ای

Brown

30*90

Lamina

لامینا کرم

cream

30*90

Lamina

آدلاید قهوه ای

Brown

30*75

Adelide

آدلاید پانچ میله ای

combine-punch

30*75

Adelide

آدلاید

combine-punch-gold

30*75

Adelide

آدلاید کرم

cream

30*75

Adelide

آدلاید پانچ کرم

Column punch

30*75

Adelide

پانچ انیس طوسی

dark-gray

30*75

Onis

پانچ انیس طوسی

decore-punch

30*75

Onis

پانچ انیس طوسی

light-gray

30*75

Onis

هنری

beige

30*75

Henry

هنری

cream

30*75

Henry

هنری

decore-punch

30*75

Henry

ناتالی قهوه ای

brown

30*75

Natalie

ناتالی پانچ میله ای

column-punch

30*75

Natalie

ناتالی کرم

cream

30*75

Natalie

ناتالی پانچ کوبیسم

decore-punch

30*75

Natalie

تورنتو

version-1

30*30

Torento

تورنتو

version-2

30*30

Torento

تورنتو

version-3

30*30

Torento

لجند

Version1

30*30

Legend

لجند

Version2

30*30

Legend

تراژور

Version-1

30*30

Tresure

تراژور

Version-2

30*30

Tresure

تراژور

Version-3

30*30

Tresure

الگانت وود

Olive

30*90

Elegant Wood

الگانت وود

olive-decore

30*90

Elegant Wood

کیوتو وود قهوه ای

brown

30*90

Kyoto Wood

کیوتو وود کرم

Cream

30*90

Kyoto Wood

لایت وود کرم

cream

30*90

Light Wood

لایت وود زیتونی

Olive

30*90

Light Wood

مدرن وود

brown

30*90

modern Wood

مدرن وود

brown-2

30*90

modern Wood

مدرن وود

gray1

30*90

modern Wood

مدرن وود

gray2

30*90

modern Wood

نچرال وود

beige

30*90

Natural Wood

نچرال وود

beige2

30*90

Natural Wood

رستیک وود

gray

30*90

Rustic Wood

رستیک وود

gray-decor

30*90

Rustic Wood

رستیک وود

brown

30*90

Soft Wood

رستیک وود

gray

30*90

Soft Wood

رستیک وود

olive

30*90

Soft Wood

سمنتینو طوسی روشن

version-1

60*60

Cementino

سایمون طوسی

version1

60*60

Cimone

سایمون طوسی

version2

60*60

Cimone

سلبریتی

version1

80*80

Celebirity

سلبریتی

version2

80*80

Celebirity

سلبریتی

version3

80*80

Celebirity

اریکا

version1

80*80

Erika

اریکا

version2

80*80

Erika

گرانادا طوسی

version1

80*80

Granada

هاریکا

version1

80*80

Harika

هاریکا

version2

80*80

Harika

هاریکا

version3

80*80

Harika

لینو

version1

80*80

lino

لینو

version2

80*80

lino

لینو

version3

80*80

lino

نلسون

version1

80*80

Nelson

پالمر

version1

80*80

Palmer

تیفانی

version1

80*80

Tiffany

شارلوت بژ

version1

80*80

Charlot

شارلوت بژ

version2

80*80

Charlot

شارلوت بژ

version3

80*80

Charlot

سیوان

version1

80*80

Sivan

سیوان

version2

80*80

Sivan

دولومیت طوسی

version1

60*120

Dolomite

تویئستر

version1

60*120

Twister

کبک

version1

60*120

Quebec

ریئل بلک

black

60*120

Real

لافت وود قهوه ای

Brown-version

20*120

Loft Wood

لافت وود قهوه ای

Brown-version2

20*120

Loft Wood

لافت وود قهوه ای

Brwon-version3

20*120

Loft Wood

لافت وود طوسی

Gray-version1

20*120

Loft Wood

لافت وود طوسی

Gray-version2

20*120

Loft Wood

لافت وود طوسی

Gray-version3

20*120

Loft Wood

سالت وود

version1

20*120

Salt Wood

سالت وود

version2

20*120

Salt Wood

سالت وود

version3

20*120

Salt Wood

سانتا وود قهوه ای

Brwon-version1

20*120

Santa Wood

سانتا وود قهوه ای

Brown-version2

20*120

Santa Wood

سانتا وود قهوه ای

Brown-version3

20*120

Santa Wood

سانتا وود طوسی

Gray-version1

20*120

Santa Wood

سانتا وود طوسی

Gray-version2

20*120

Santa Wood

سانتا وود طوسی

Gray-version3

20*120

Santa Wood

ونتو وود طوسی

version1

20*120

Vento Wood

ونتو وود طوسی

Version2

20*120

Vento Wood

ونتو وود طوسی

Version3

20*120

Vento Wood

لوکا

White

30*90

Loca

ملودی وود

Mix-1

30*90

Melody wood

دوین

Devin Design Light

30*90

Devin

دوین

Devin Design Dark

30*90

Devin

پیترو استراکچر لوزی

Pietro Decor

30*90

Pietro

لایت وود طوسی تیره

Light Gray Dark

60*60

Light

لایت وود طوسی روشن

Light Gray Light

60*60

Light

لایت وود طوسی دکور

Light Grey Decore

60*60

Light

آرژانتینا

Cream paralel Punch

30*90

Arjentina

آرژانتینا

Cream Decor italian

30*90

Arjentina

دیکسونا

white touch Coating

30*90

Dixona

دوین استراکچر ستاره ای

Star Devin

33*100

Devin

دوین ساده استخوانی

White Devin

33*100

Devin

دوین استراکچر مربعی

Squar Devin

33*100

Devin

دیکسونا طوسی میله ای

Gray Rod

30*90

Dixona

لوکا

white

30*90

Loca

رادوین استراکچر ستاره ای

Star RadDevin

33*100

Radvin

رادوین استراکچر مربعی

Squar RadDevin

33*100

Radvin