درباره نام کاشی و سرامیک لئون

درباره نام کاشی و سرامیک لئون

شهر لئون بعد از سال 1290 که ادغام این شهر با ایالت کاستیل این ایالت به لئون تغییر نام یافته است . شهر لئون: León) مرکز استان لئن در بخش خودمختار کاستیا-لئن اسپانیا است. معنی این کلمه دراکثر زبانهای دنیا به نام شیر میباشد – لقب افرادی قوی و محکم و خود ساخته در برخی از کشور های برای معلم و دانشمند نیز از این کلمه استفاده میشده است همچنین این نام برای جنس مذکر استفاده شده است